Jump to content

Právní služby

 

Poskytujeme právní poradenství v jednotlivých oborech práva České republiky a zajišťujeme zastupování klientů při soudních jednáních a řízeních podle občanského soudního, trestního a správního řádu. Sepisujeme důležité právní dokumenty. Nabízíme klientům rovněž možnost advokátní úschovy a ověřování pravosti podpisu. V rámci komplexnosti poskytovaných právních služeb spolupracujeme se znalci, notáři, exekutory, daňovými poradci a jinými specialisty. 

 

Při poskytování právních služeb se specializujeme zejména na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní. Máme také mnohaleté zkušenosti se zastupováním obcí, ať již v oblasti výkonu státní správy či samosprávy. Kvalifikované právní poradenství můžeme nabídnout i při řešení dopravních nehod, otázek vyplývajících z vlastnictví bytů a nebytových prostor, náhradách škody. Rovněž však v oblastech práva typických pro náš region, např. v otázkách souvisejících s pěstováním, zpracováním a odbytem chmele, v oblasti restitucí, nemovitostí a pozemkového práva. 

 

Kontaktní informace

Mostecká 2580
438 01 Žatec
budova Chmelařství
Česká republika
IČ:
DIČ
+420 415 726 296