Náš tým advokátů

JUDr. Pavel Cibulka, advokát

 • ev. č. ČAK 5395
 • cibulka@akcd.cz
 • věnuje se především oblasti práva občanského, obchodního, nemovitostního a právním službám poskytovaným obcím

Mgr. Kateřina Bártová, advokátka

 • ev. č. ČAK 11276
 • bartova@akcd.cz
 • věnuje se především oblasti práva občanského a rodinného, obchodního a právním službám poskytovaným obcím

Mgr. Pavel Děrka

 • ev. č. ČAK 18282
 • derka@akcd.cz
 • věnuje se především oblasti práva občanského, trestního a přestupkového, právním službám poskytovaným obcím a SVJ

Mgr. Renáta Baštýřová

 • ev. č. ČAK 19523
 • bastyrova@akcd.cz
 • věnuje se především oblasti práva občanského a rodinného, nemovitostního, trestního a přestupkového