Jump to content

Spotřebitelské spory

 

Dne 28. 12. 2015 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb.). Novela zakládá podnikatelům (advokátům) informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů umožňuje řešit spory mezi klientem spotřebitelem, který je fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, a jeho advokátem, a to cestou rychlejší a méně finančně náročnou.

Pověřeným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora (dále jen „ČAK“). 

Kontaktní údaje ČAK:

Česká advokátní komora

Národní tř. 16110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz;
ID datové schránky: n69admd

internetová adresa: www.cak.cz

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů naleznete na stránkách ČAK (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607) Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. 

 

Kontaktní informace

Mostecká 2580
438 01 Žatec
budova Chmelařství
Česká republika
IČ:
DIČ
+420 415 726 296

Image